Категорије
Uncategorized

Aksijalni ventilatori “DIFFUSER”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DIFFUSER se primenjuju za cirkulaciju vazduha posebno u prostorijama gde dolazi do koncentracije temperature I vlažnosti na pojedinim mestima, odnosno pritiskivanje toplog vazduha prema nižem nivou . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupan u standardnoj izvedbi. DIFFUSER serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

DIFFUSER model je konstruisan sa kompaktnim motorem snage 0.12 kW , sa plastičnim ili aluminijumskim lopaticama prečnika 800 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od polipropilena ili na zahtev od aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Mogućnost suprotnog smera ( FMG ).

DODATNA OPREMA

  • Regulator broja obrtaja (SR)
  • Termostat sa sondom (TDS)
  • Elekrtični panel za regulaciju temperature I broja obrtaja (QEA)
  • Servisni prekidač (SW)

NA ZAHTEV

  • Za visoke prostorije specialni model za preko 7/8 metara visine.

Tehnički katalog: