Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje PLATE-M

Aksijalni ventilatori sa ramom PLATE-M

APLIKACIJE

Aksijalni ventilatori sa ramom serije PLATE-M se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj i ATEX ( antieksplozivnoj ) izvedbi. PLATE-M serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

PLATE- M model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.04 kW do 1.5 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 250 do 700 mm.

KONSTRUKCIJA

Aksijalni ventilatori sa ramom serije PLATE-M imaju osnovni ram koji je izrađen od polipropilena ili od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294. Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama. Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PLOČA – M (standardna verzija)

 • Prenet vazduh: čist, ne abrazivan.
 • Temperatura prenetog vazduha: -20 ° C / + 50 ° C.
 • Napon:
  Trofazna verzija (T) 400V-3Ph
  Jednofazna verzija (M) 230V-1Ph
 • Frekvencija: 50Hz
 • Protok vazduha od motora do radnog kola, položaj A (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Gravitaciona žaluzina (SG)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (PG-P)
 • Odstojnik (SR)
 • Servisni prekidač (SW)

NA ZAHTEV

 • Bez zaštitne rešetke
 • Sa lopaticama od aluminijuma
 • ATEX ( antieksplozivna ) Ex izvedba ( PLATE-ATEX)
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)
Tehnički katalog