Категорије
Uncategorized

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje “RING-dr” , “RING-sr”

APLIKACIJE

Ventilatori serije RING se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Stabilnija konstrukcija na odnosu na PLATE modele.Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i 100% reverzibilnoj (RA) izvedbi. RING serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C

OPSEG MODELA

RING model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 300 do 1250 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Gravitaciona žaluzina (SG/GS)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-RI sr/ FPG-RI dr)
 • Prigušivač buke (SIL-RI)
 • Servisni prekidač (SW)
 • Terminalčno kućište (OTB)

NA ZAHTEV

 • Bez zaštitne rešetke
 • Performanse različitih od standardnih
 • Sa lopaticama od aluminijuma
 • Reverzibilna izvedba (RING-rev)
 • Ram od aluminijuma
 • ATEX ( antieksplozivna ) Ex izvedba ( RING-ATEX)
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Tehnički katalog: