Author Archives: admin

ROOF CMV HT

APLIKACIJE • Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima.• Zaštitne rešetke su od čelika.• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke od galvanizovanog čeličnog lima.• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima.• Spoljašnji deflektor je izrađen od tehnopolimera.• CE kvalifikovan, IP 55, motor klase […]

ROOF-CM HT

APLIKACIJE • Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima.• Zaštitne rešetke su od čelika.• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke od galvanizovanog čeličnog lima.• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima.• Spoljašnji deflektor je izrađen od tehnopolimera.• CE kvalifikovan, IP 55, motor klase […]

BOX-HT

APLIKACIJE • Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima.• Zaštitne rešetke su od čelika.• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke od galvanizovanog čeličnog lima.• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima.• Spoljašnji deflektor je izrađen od tehnopolimera.• CE kvalifikovan, IP 55, motor klase […]

BOX-HT

APLIKACIJE • Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima.• Zaštitne rešetke su od čelika.• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke od galvanizovanog čeličnog lima.• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima.• Spoljašnji deflektor je izrađen od tehnopolimera.• CE kvalifikovan, IP 55, motor klase […]

SMOFIL

APLIKACIJE • Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima.• Zaštitne rešetke su od čelika.• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke od galvanizovanog čeličnog lima.• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima.• Spoljašnji deflektor je izrađen od tehnopolimera.• CE kvalifikovan, IP 55, motor klase […]

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “PLATE-M ATEX”

APLIKACIJE Antieksplozivni ventilatori serije PLATE-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C. OPSEG MODELA PLATE- M ATEX model je konstruisan u 9 veličina, […]

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “ RING-dr ” , “ RING-sr ”

APLIKACIJE Antieksplozivni ventilatori serije RING ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C. OPSEG MODELA RING ATEX model je konstruisan u 13 veličina, prečnika […]

Aksijalni cevni ventilatori za eksplozivne sredine “DUCT-M ATEX”

APLIKACIJE Antieksplozivni ventilatori serije DUCT-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel ili cevovod.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C. OPSEG MODELA DUCT- M ATEX model je konstruisan u […]

Aksijalni krovni ventilatori za eksplozivne sredine “ROOF-AM ATEX”

APLIKACIJE Antieksplozivni ventilatori serije ROOF-AM ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na krov za direktnu ventilaciju ili preko kratkog cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C. OPSEG MODELA ROOF-AM ATEX model je […]

Centrifugalni krovni ventilatori za eksplozivne sredine “ROOF-CM ATEX”

APLIKACIJE Antieksplozivni ventilatori serije ROOF-CM ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na krov za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C. OPSEG MODELA ROOF-CM ATEX model je konstruisan […]