Категорије
Aksijalni ventilatori Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje Plate

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje PLATE-M

Категорије
Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje Plate Antieksplozivni ventilatori

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “PLATE-M ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije PLATE-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

OPSEG MODELA

PLATE- M ATEX model je konstruisan u 9 veličina, prečnika od 250 do 700 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od polipropilena ili od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Gravitaciona žaluzina (SG)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (PG-P)
 • Odstojnik (SR)

NA ZAHTEV

 • Drugi material koji je u skladu sa direktivom
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni plafonski ventilatori

Aksijalni ventilatori “DIFFUSER”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DIFFUSER se primenjuju za cirkulaciju vazduha posebno u prostorijama gde dolazi do koncentracije temperature I vlažnosti na pojedinim mestima, odnosno pritiskivanje toplog vazduha prema nižem nivou . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupan u standardnoj izvedbi. DIFFUSER serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

DIFFUSER model je konstruisan sa kompaktnim motorem snage 0.12 kW , sa plastičnim ili aluminijumskim lopaticama prečnika 800 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od polipropilena ili na zahtev od aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Mogućnost suprotnog smera ( FMG ).

DODATNA OPREMA

 • Regulator broja obrtaja (SR)
 • Termostat sa sondom (TDS)
 • Elekrtični panel za regulaciju temperature I broja obrtaja (QEA)
 • Servisni prekidač (SW)

NA ZAHTEV

 • Za visoke prostorije specialni model za preko 7/8 metara visine.

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni krovni ventilatori

Aksijalni krovni ventilatori “ROOF-AM”

APLIKACIJE

Ventilatori serije ROOF-AM su namenjeni za izvlačenje veće količine vazduha iz prostorije bez cevovoda ili minimalnu dužinu cevovoda. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. ROOF-AM serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

ROOF-AM model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.55 kW do 2.2 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 500 do 1000 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od aluminijuma sa mogućnošću podešavanja ugla. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Pokrivač odnosno kappa je od polimera izrađen na zahtev može I od metala. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane lopatica prema motoru.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (REV).

DODATNA OPREMA

 • Leptirasta klapna na usisu (GS-RO)
 • Prigušivač buke (SIL-RO)
 • Zaštitna rešetka na strani usisa (PG)
 • Fleksibilni priključak (FC-DU)
 • Servisni prekidač (SW)
 • Kontra prirubnica (CB)
 • Krovni nosač (SB)

NA ZAHTEV

 • Verzija za ubacivanje
 • Reverzibilna verzija ROOF-REV
 • Kućište od nerđajućeg čelika ili aluminijuma
 • Antieksplozivna izvedba ROOF-AM ATEX
 • Sa pokrivačem od metala

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni krovni ventilatori

Aksijalni krovni ventilatori “ROOF-AVE”

APLIKACIJE

Ventilatori serije ROOF-AVE se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupan u standardnoj izvedbi. ROOF-AVE serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

ROOF-AVE model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 800 do 1250 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od polipropilena sa mogućnošću podešavanja ugla. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Pokrivač odnosno kappa je od polimera izrađen na zahtev može I od metala. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN)
 • Prigušivač buke (SIL-DU)
 • Zaštitna rešetka na strani usisa (FPG-DU)
 • Fleksibilni priključak (FC-DU)
 • Servisni prekidač (SW)
 • Kontra prirubnica (CF-DU)
 • Terminalno kućište (OTP)

NA ZAHTEV

 • Sa lopaticama od aluminijuma

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni cevni ventilatori

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-M”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-M se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-M serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

DUCT-M model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 310 do 1250 mm.

VERZIJE

 • DUCT-Mm ( sa srednjim kućištem)
 • DUCT-Ml ( sa dugačkim kućištem)
 • DUCT-Ms ( sa kratkim kućištem)

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN)
 • Prigušivač buke (SIL-DU)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU i konusni CPG-DU dr)
 • Revizioni otvor
 • Fleksibilni priključak (FC-DU)
 • Antivibracioni podložak (AV)
 • Kontra prirubnica (CF-DU)
 • Terminalno kućište (OTB)
 • Nosač kućišta (FF-DU)
 • Servisni prekidač (SW)

NA ZAHTEV

 • Performanse različitih od standardnih
 • Sa lopaticama od aluminijuma
 • Reverzibilna izvedba (DUCT-REV)
 • Kućište od nerđajućeg čelika ili aluminijuma
 • ATEX ( antieksplozivna ) Ex izvedba ( DUCT-ATEX)
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)
 • Multistage ( višestepena) izvedba (DUCT-CT)
 • Izvedba za visoke temperature ( DUCT- HT)

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni cevni ventilatori

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-S”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-S se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DUCT-S serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

DUCT-S model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 1.1 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 300 do 700 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN)
 • Prigušivač buke (SIL-DU)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU )
 • Fleksibilni priključak (FC-DU)
 • Antivibracioni podložak (AM)
 • Kontra prirubnica (CF-DU)
 • Nosač kućišta (FF-DU)
 • Servisni prekidač (SW)
 • Regulator broja obrtaja (SR)

NA ZAHTEV

 • Sa lopaticama od aluminijum
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni cevni ventilatori

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-SO”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-SO su mobilni, prenosivi, primenjuju se u modnim i tv studijama gde imamo potrebe za usmerenim vazduhom.Pogodni su i za isušivanje zidova u objekatima i pokretanje ( cirkulaciju ) vazduha u prostorijama. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DUCT-SO serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA

DUCT-S model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 1.1 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 310 do 700 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN)
 • Servisni prekidač na kučištu montiran (SW)
 • Servisni prekidač (SW)

NA ZAHTEV

 • Sa lopaticama od aluminijum
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni cevni ventilatori

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BD”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-BD su namenjeni u situacijama kada je potrebo da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-BD serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 60 °C.

OPSEG MODELA

DUCT-BD model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 500 do 1000 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je spojen sa vratilom motora preko remena. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama. Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN)
 • Prigušivač buke (SIL-DU)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU i konusni CPG-DU dr)
 • Revizioni otvor
 • Fleksibilni priključak (FC-DU)
 • Antivibracioni podložak (AV)
 • Terminalno kućište (OTB)
 • Kontra prirubnica (CF-DU)
 • Nosač kućišta (FF-DU)
 • Servisni prekidač (SW)

NA ZAHTEV

 • Sa lopaticama od aluminijum

Tehnički katalog:

Категорије
Aksijalni cevni ventilatori

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BFC”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-BFC su namenjeni u situacijama kada je potrebno da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata, kuhinja, farbara, lakirnica i razna druga objekta. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju. Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-BD serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20°C do 150°C.

OPSEG MODELA

DUCT-BD model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.55 kW do 15 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 500 do 1000 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55,efikasnost EFF.2, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN-DU)
 • Prigušivač buke (SIL-DU)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU)
 • Fleksibilni priključak (FC-DU)
 • Antivibracioni podložak (AV)
 • Kontra prirubnica (CF-DU)
 • Nosač kućišta (FF-DU)

NA ZAHTEV

 • Kućište od nerđajućeg čelika
 • Performanse različitih od standardnih

Tehnički katalog: