Category Archives: Centrifugalni krovni ventilatori

Centrifugalni krovni ventilatori “ROOF-CM“ – horizontalno izduvavanje

APLIKACIJE Ventilatori serije ROOF-CM su namenjeni za izvlačenje veće količine vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom […]

Centrifugalni krovni ventilatori “ROOF-CMV“ – vertikalno izduvavanje

APLIKACIJE Ventilatori serije ROOF-CMV su namenjeni za izvlačenje veće količine vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom […]

Centrifugalni krovni ventilatori “ROOF-CER”

APLIKACIJE Ventilatori serije ROOF-CER su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u […]

Centrifugalni krovni ventilatori “KAMIN”

APLIKACIJE Ventilatori serije KAMIN su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje masnih para iz kuhinjskih napi industrijskih objekata Itd . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj […]