Категорије
Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje Plate Antieksplozivni ventilatori

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “PLATE-M ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije PLATE-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

OPSEG MODELA

PLATE- M ATEX model je konstruisan u 9 veličina, prečnika od 250 do 700 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od polipropilena ili od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA

 • Gravitaciona žaluzina (SG)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (PG-P)
 • Odstojnik (SR)

NA ZAHTEV

 • Drugi material koji je u skladu sa direktivom
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “ RING-dr ” , “ RING-sr ”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije RING ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

OPSEG MODELA

RING ATEX model je konstruisan u 13 veličina, prečnika od 300 do 1250 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.

VERZIJE

 • RING-dr ( sa zaobljenom prirubnicom sa usisne i izduvne strane)
 • RING-sr ( sa zaobljenom prirubnicom sa usisne strane)

DODATNA OPREMA

 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-RI sr/ FPG-RI dr)
 • Gravitaciona žaluzina (GS)

NA ZAHTEV

 • Performanse različitih od standardnih
 • Sa lopaticama od aluminijuma
 • Reverzibilna izvedba (RING-rev)
 • Ram od aluminijuma
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Aksijalni cevni ventilatori za eksplozivne sredine “DUCT-M ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije DUCT-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel ili cevovod.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

OPSEG MODELA

DUCT- M ATEX model je konstruisan u 13 veličina, prečnika od 300 do 1250 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Prirubnice konstruisane u skladu sa UNI-ISO 6580 / EUROVENT 1 – 2 standardom.Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL MEC), (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) . Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.

DODATNA OPREMA

 • Ulazna mlaznica (IN)
 • Prigušivač buke (SIL-DU)
 • Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU i konusni CPG-DU dr)
 • Fleksibilni priključak (FC-DU Ex), polyester u skladu sa EN 13463-1
 • Antivibracioni podložak (AM)
 • Kontra prirubnica (CF-DU)
 • Nosač kućišta (FF-DU)

NA ZAHTEV

 • Performanse različitih od standardnih
 • Sa lopaticama od aluminijuma
 • Reverzibilna izvedba (DUCT-REV)
 • Kućište od nerđajućeg čelika ili aluminijuma
 • Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)
 • Dvobrzinska izvedba

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Aksijalni krovni ventilatori za eksplozivne sredine “ROOF-AM ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije ROOF-AM ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na krov za direktnu ventilaciju ili preko kratkog cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

OPSEG MODELA

ROOF-AM ATEX model je konstruisan u 7 veličina, prečnika od 500 do 1000 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Pokrivač odnosno kapa je od polimera. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.

DODATNA OPREMA

 • Leptirasta klapna na usisu (GS-RO)
 • Prigušivač buke (SIL-RO)
 • Zaštitna rešetka na strani usisa (PG)
 • Kontra prirubnica (CB)
 • Krovni nosač (SB)

NA ZAHTEV

 • Verzija za ubacivanje
 • Reverzibilna verzija ROOF-REV
 • Kućište od nerđajućeg čelika ili aluminijuma
 • Sa pokrivačem od metala

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Centrifugalni krovni ventilatori za eksplozivne sredine “ROOF-CM ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije ROOF-CM ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na krov za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

OPSEG MODELA

ROOF-CM ATEX model je konstruisan u 7 veličina, prečnika od 310 do 710 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Pokrivač odnosno kapa je od polimera. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora.

DODATNA OPREMA

 • Nosač (CB)
 • Specialni nosači (SBm-SBI)
 • Zaštitna rešetka (RA)
 • Prigušivač buke (SIL-RO)

NA ZAHTEV

 • Dvobrzinska izvedba
 • Sa pokrivačem od metala

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Centrifugalni (niskopritisni) ventilatori za eksplozivne sredine “FORWARD ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije FORWARD ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

OPSEG MODELA

FORWARD ATEX model je konstruisan u 5 veličina, kapaciteta od 500 do 1800 m3/h, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G ili 3G.FORWARD model je konstruisan sa jednim usisom I čeličnim unapred zakrivljenim lopaticama direktno kuplovan na motor . Postoji mogućnost odabira orijentacije ventilatora ( levi, desni, razni uglovi kućišta). Postoji mogućnost odabira orijentacije ventilatora ( levi (LG), desni (RD), razni uglovi kućišta ( 0,45,90,135,180,225,270,315) ).Standardna orijentacija LG 270.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora.

DODATNA OPREMA

 • Nosač motora: FF-FO
 • Zaštitna rešetka

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Centrifugalni (niskopritisni) ventilatori za eksplozivne sredine “SIROCCO ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije SIROCCO ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport gasa, neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

OPSEG MODELA

SIROCCO ATEX model je konstruisan u 9 veličina, prečnika od 180 do 450 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC . . Prirubnica u skladu sa standardom ISO 6580/EUROVENT 1 – 2. Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G,2D ili 3G,3D.SIROCCO model je konstruisan sa jednim usisom I čeličnim unapred zakrivljenim lopaticama direktno kuplovan na motor . Postoji mogućnost odabira orijentacije ventilatora ( levi (LG), desni (RD), razni uglovi kućišta ( 0,45,90,135,180,225,270,315) ).Standardna orijentacija LG 270.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F,EFF2, servis S1, tip montaže B3 ili B5, konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora.

DODATNA OPREMA

 • Kontra prirubnica na usisnom delu ( ICF-SIR), izduvnom delu ( OCF-SIR)

NA ZAHTEV

 • Dvobrzinska izvedba

Tehnički katalog:

Категорије
Antieksplozivni ventilatori

Centrifugalni (visokopritisni) ventilatori za eksplozivne sredine “SI-BACK ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije SI-BACK (A, B, C) ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda. Predviđen za transport gasa, neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

OPSEG MODELA

SI-BACK ATEX model je konstruisan u više modela i veličina sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC sa sledećim oznakama : – SI-BACK A : 15 veličina sa prečnicima radnog kola od 250 do 1250 mm. – SI-BACK B : 15 veličina sa prečnicima radnog kola od 220 do 1250 mm. – SI-BACK C : 9 veličina sa prečnicima radnog kola od 350 do 800 mm. – SI-BACK D : na zahtev specijalna izvedba sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC Različite konstrukcije u zavisnosti od eksplozivne sredine 2G, 2D ili 3G, 3D. SI-BACK model je konstruisan sa jednim usisom I čeličnim unazad zakrivljenim lopaticama direktno kuplovan na motor . Postoji mogućnost odabira orijentacije ventilatora ( levi (LG), desni (RD), razni uglovi kućišta ( 0,45,90,135,180,225,270,315) ).Standardna orijentacija LG 270.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od od čeličnog lima sa aluminijumskim plaštom na delu rotacije lopatica. Prirubnica u skladu sa standardom ISO 6580/EUROVENT 1 – 2. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294. Asinhroni elektro motori 50Hz u trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi , zaštitom IP 55, izolaciona klasa F,EFF2, servis S1, tip montaže B3 ili B5, konstrukcija u skladu sa IEC / EEC ATEX (APPROVED FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERE G ili D GROUP II) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora.

DODATNA OPREMA

 • Kontra prirubnica na usisnom delu ( ICF-SIR), izduvnom delu ( OCF-SIR)

NA ZAHTEV

 • Dvobrzinska izvedba

Tehnički katalog: