Категорије
Uncategorized

Centrifugalni krovni ventilatori “KAMIN”

APLIKACIJE

Ventilatori serije KAMIN su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje masnih para iz kuhinjskih napi industrijskih objekata Itd . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. KAMIN serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog, vlažnog I masnog vazduha temperature od – 20 °C do 200 °C.

OPSEG MODELA

KAMIN model je konstruisan sa standardnim externim motorem snage 0.9 kW, sa čeličnim lopaticama prečnika 180 mm.

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od čeličnog lima. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Pokrivač odnosno kapa je metala zaštićen farbom. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane lopatica prema motoru.

DODATNA OPREMA

  • Regulator broja obrtaja (SRE)

Tehnički katalog: