Centrifugalni krovni ventilatori

Centrifugalni krovni ventilatori ROOF-CM , ROOF-CER i KAMIN služe za ventilaciju i raslađivanje stambenih i industrijskih objekata za odstranjivanje dima i neprijatnih mirisa iz hauba sa horizontalnim i vertikalnim izduvavanjem.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.• Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima. 

• Zaštitne rešetke su od čelika. 
• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke, izrađeno od galvanizovanog čeličnog lima. 
• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac je izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima. 
• Spoljašnji deflektor izrađen od tehnopolimera. 
• CE kvalifikovan, IP55,