Aksijalni cevni DUCT-M ventilatori

Kućište od čeličnog lima zaštićeno epoksidnim farbanjem. Pričvršćivanje prirubnicom prema UNI EN ISO 13351 standardu. Radno kolo sa visoko efikasnim lopaticama aeroprofila od plastičnog materijala i livenog pod pritiskom. Legura aluminijuma. Čvorište od livene aluminijumske legure. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Promenljiv ugao nagiba u mirnom položaju. Asinhroni elektromotor, zaštita IP 55, klasa F izolovan, oblik B3. Konstrukcija prema IEC/EEC (UNEL-MEC) standardu.

DUCT-M linija je pogodna kada su potrebni veliki vazdušni kapaciteti sa relativno niskim pritiscima u aplikacijama montiranim na kanale. Ventilacija i klimatizacija u pomorstvu i rudarstvu, kule za isparavanje, izmenjivači toplote, hlađenje električne i rashladne opreme. Sa ovom linijom moguće je postići veće pritiske korišćenjem višestepene verzije koja se sastoji od dva jednostepenog ventilatora montirana u seriji, sa rotorima koji se suprotno rotiraju. Ovo rešenje omogućava oporavak rotacione komponente vazduha, pretvarajući je u pritisak, razvijajući do 2,7 puta veći od pritiska jednog ventilatora koji ima istu geometriju i brzinu.

Tehnički katalog