Aksijalni DIFFUSER ventilatori

Prstenasto kućište, sa duplim širokim mlaznicama okruglog oblika i difuzorom otporan na atmosferske agense. Lanci i nosač za pričvršćivanje. Uvodna rešetka od čelične šipke, zaštićena od atmosferskih uticaja. Radno kolo sa lopaticama vazdušne folije visoke efikasnosti od plastičnih materijala i glavčina od livenog aluminijuma. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Asinhroni elektromotor trofazni i jednofazni sa termičkom zaštitom, podesiva brzina, zaštita IP 55, izolacija klase F.

Raspršivači linije DIFFUSER su dizajnirani da mešaju vazduh gde god postoji potreba da se eliminiše raslojavanje toplote i vlage, sa posledičnim rasipanje energije i nelagodnosti za ljude. Koriste se industrijskim i poslovnim zgradama, sportskim halama, skladištima, prodavnicama, stočarskim farmama.

Tehnički katalog