Aksijalni krovni ROOF-AM ventilatori

Prstenasto kućište sa duplo širokom okruglom mlaznicom i bazom. Otporan na atmosferske agense. Gornji poklopac od tehno-polimera otpornog na atmosferske uticaje agensi. Zaštitna rešetka na izlaznoj strani od čelične šipke, proizvedena prema prema UNI EN ISO 12499 standardu. Radno kolo sa visokoefikasnim lopaticama aeroprofila od plastičnog materijala i glavčinom u leguri aluminijuma livenog pod pritiskom. Promenljiv ugao nagiba u mirnom položaju. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Asinhroni elektromotor, zaštita IP55, klasa F izolovana.

ROOF-AM linija je dizajnirana da izvuče velike količine vazduha u krovne instalacije, bez dugih kanala. Koriste se za ventilaciju industrijskih zgrada, fabrika, skladišta, farmi i za električnu opremu.

Tehnički katalog