Aksijalni krovni ROOF-AVE ventilatori

Spoljno kućište (AVS) sa pločama od čeličnog lima uključujući podnožje, zaštićeno od atmosferski agensi. Gravitacioni zatvarač sa aluminijumskim ventilatorima. Zaštitna mreža izlaza zaštićena od atmosferskih uticaja.
Ulazna mlaznica. Aksijalni ventilator serije RING zaštićen od atmosferskih uticaja, radno kolo sa lopaticama profila aeroprofila, promenljiv ugao nagiba u mirnom položaju. Tehno-polimer i glavčina od livene aluminijumske legure. Asinhroni trofazni elektromotor, zaštita IP55 Is. klasa F. Konstrukcija prema IEC/EEC (UNEL MEC) standardu. Predispozicija sa labavim kablovima za povezivanje van krovnog ventilatora ili interno u zgradi.

ROOF-AVE linija je dizajnirana da izvuče velike količine vazduha u krovne instalacije. Koristi se kod ventilacije velikih industrijskih postrojenja, hangara, elektrana. Sastoji se od spoljašnjeg kućišta, koji sadrži gravitacioni zatvarač, ispod kojeg je pričvršćen RING ventilator. Zatvarač se otvara zahvaljujući protoku vazduha koji generiše ventilator i zatvara se gravitacijom, sprečavajući kišu i ulaz vetra spolja i disperziju toplote iznutra.

Tehnički katalog