Aksijalni RING-sr i RING-dr ventilatori

RING kućište, sa širokom mlaznicom okruglog oblika, farbano epoksidom. Zaštitna rešetka sa strane motora, proizvedena prema UNI EN ISO 12499 standardu i zaštićena od atmosferskih uticaja. Radno kolo sa lopaticama aeroprofila visoke efikasnosti, od plastičnog materijala ili u kalupu livena legura aluminijuma. Glavčina je od livene aluminijumske legure. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Promenljivi ugao nagiba u mirovanju. Elektromotor, zaštita IP 55, klasa F izolacija, servis S1, konstrukcija prema IEC/EEC (UNEL-MEC) standardu.

Ventilatori serije RING su idealni kada je potreban veliki protok vazduha i relativno skromni pritisci. Koriste se u aplikacijama sa fiksiranjem na zid, nosećom konstrukcijom ili kanalom u terminalnoj poziciji. Primeri za korišćenje su: ventilacija fabrika, parkinga, farmi, u hlađenju električne i rashladne opreme.

Tehnički katalog