Aksijalni PLATE-M ventilatori

PLATE-M seriju karakteriše raznovrsnost i konkurentne cene i izbora materijala: Radno kolo se sastoji od čvrste glavčine i od livene aluminijumske legure i oblikovanih noževa od različitih materijala pogodnih za teške primene. Motor je proizvedeno u skladu sa IEC standardima, garantujući pouzdanost i dugoročni ekonomski oporavak ventilatora zamenom ili popravkom motora. Noseći okvir sa širokim ulazom otporan na koroziju materijal ili zaštićen od atmosferskih uticaja. Nosač motora i sigurnosna rešetka, od čelične šipke proizvedene u skladu sa UNI EN ISO 12944 standardom. Radno kolo sa visoko efikasnim lopaticama aeroprofila od plastičnog materijala i glavčina od livene aluminijumske legure. Promenljivi ugao nagiba u mirna pozicija. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Asinhroni elektromotor trofazni ili jednofazni, zaštita IP 55, klasa F izolovana, servis S1, oblik B5, konstrukcija prema IEC/EEC (UNEL-MEC) standardima. Raspored 5 (propeler direktno povezan sa vratilom motora).

PLATE-M serija aksijalnih ventilatora je dizajnirana za instalacije koje zahtevaju velike kapacitete sa niskim pritiscima. Pričvršćuju se na zid ili panel. Koriste se za ventilaciju komercijalnih i industrijskih objekata, parkinga, stočnih farmi, hlađenje električnih i rashladnih uređaja.

Tehnički katalog