Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje “PLATE-S”

Ventilatori serije PLATE-S se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. PLATE-S serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

Додатне информације

Glavne karakteristike PLATE-S linije su: ekstremna kompaktnost, zbog smanjene izbočina elektromotora. Takođe ventilatori serije PLATE S imaju savršenu prilagodljivost brzine, uz smanjenu buku (električno brujanje) i potrošnju struje. To je zbog kompaktnog motora (bez ventilatora za hlađenje) dizajniranog da se koristi isključivo u aksijalnim ventilatorima.

Performanse prikazane na dijagramima za izbor odnose se na vazduh na temperaturi od 15°C i na 0 metara nadmorske visine. Dobijeni su u instalaciji tipa „B” bez mreže i pribora.