Antieksplozivni Duct-M Atex ventilatori

Kućište od čelika obojenog epoksidom sa ili bez aluminijumske trake okolo oblasti rotacije radnog kola. Prirubnice prema UNI EN ISO 13351/Tab.1 standardu. Radno kolo sa lopaticama aeroprofila visoke efikasnosti, promenljivi ugao nagiba u mirovanju. Materijal od livenog aluminijuma ili antistatičkog plastičnog materijala. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Asinhroni trofazni ili jednofazni elektromotor, zaštita IP 55, kl. F, servis S1, tip montaže B3, prema IEC / EEC (UNELMEC) standardu. Otporan na eksploziju. ATEX ODOBREN ZA EKSPLOZIV ATMOSFERA G ili D GRUPA II. Propeler direktno povezan sa vratilom motora.

DUCT-M ATEX linija je dizajnirana da obezbedi ispravnu ekstrakciju vazduha izbegavajući rizik od eksplozija usled prisustva zapaljivih gasova. Ovaj tip ventilatora koristi se u ventilaciji prostorija za baterije, petrohemijskim platformama, laboratorijama itd. Tip montaže u kanal.

Tehnički katalog