Antieksplozivni RING-sr i RING-dr ventilatori

Kućište prstena, od čeličnog lima obojenog epoksidom sa ili bez aluminijuma. Pruga oko oblasti rotacije radnog kola. Zaštitna rešetka sa strane motora, proizvedena prema UNI EN ISO 12499 standardi, u čeličnoj šipki, zaštićeni od atmosferskih uticaja agensi. Radno kolo sa lopaticama aeroprofila visoke efikasnosti, od aluminijuma ili antistatički plastični materijal, glavčina od livene aluminijumske legure. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Promenljivi ugao nagiba u mirnom položaju. Asinhroni trofazni ili jednofazni elektromotor, IP55, klasa F, servis S1, tip montaže B3, prema IEC/EEC (UNEL-MEC) standardu.
Otporan na eksploziju ATEX ODOBREN ZA EKSPLOZIV ATMOSFERA G ili D GRUPA II.

RING ATEX linija je dizajnirana da obezbedi ispravnu ekstrakciju vazduha izbegavajući rizik od eksplozija usled prisustva zapaljivih gasova. Koriste se u ventilaciji baterijskih prostorija, petrohemijskih platformi, laboratorija. Montaža za zid ili panel.

Tehnički katalog