Antieksplozivni ROOF-AM ATEX ventilatori

Kućište prstena, od čeličnog lima. Gornji poklopac metalni otporan na atmosferske uticaje. Zaštitna rešetka na izlaznoj strani od čelične šipke, proizvedena prema UNI EN ISO 12499 standardu. Radno kolo sa lopaticama aeroprofila visoke efikasnosti, promenljivi ugao nagiba u mirovanju pozicija od antistatičkog plastičnog materijala, glavčina od livene aluminijumske legure. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Asinhroni elektromotor, IP 55, je. cl. F, tip montaže B5 ili B3, S1 usluga, prema IEC / EEC (UNEL MEC) standardu. Otporan na eksploziju. ODOBREN ZA EKSPLOZIVNU ATMOSFERU G ili D GRUPA II.

ROOF-AM ATEX linija je dizajnirana da omogući pravilno izbegavanje izvlačenja vazduha opasnosti od eksplozije zbog prisustva zapaljivih gasova. Koriste se u petrohemijskim industrijama i laboratorijama. Pogodno za krovne instalacije sa manjim ili veoma kratkim kanalima.

Tehnički katalog