Antieksplozivni DUCT-M-HT ventilatori

Kućište od čeličnog lima obojenog epoksidom. Radno kolo sa lopaticama aeroprofila visoke efikasnosti, promenljivi ugao nagiba u mirovanju. Pozicija, od livenog aluminijuma. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu.

Asinhroni trofazni elektromotor, IP 55, montaža B3. Konstrukcija usklađena sa IEC/EEC normama, pogodna i sertifikovana za rad na temperaturi od 40°C u neprekidnom radu i na 200°C, 300°C, 400°C 120 minuta ili 300°C 60 minuta u slučaju požara.

Radno kolo je direktno spojeno sa vratilom motora.

Ventilatori linije DUCT-M-HT dizajnirani su za upotrebu u svim postrojenjima gde je propisana neophodnost garantovanja dima. U sredinama kao što su parkirališta, komercijalni centri, bolnice,
pozorišta, muzeji i zgrade.

DUCT-M-HT ventilatori su projektovani i proizvedeni u skladu sa Evropskom direktivom EN 12101-3 za dobijanje sertifikata od ovlašćenog autonomnog sertifikacionog tela.

Ova linija je pogodna za kontinuirani rad na temperaturi od 40°C i u slučaju nužde (požara) na temperatura:

  • 200°C 120 minuta (F200)
  • 300°C 60 minuta (F300) - na 120 minuta (F300/120)
  • 400°C 120 minuta (F400)

Tehnički katalog