Centrifugalni ROOF-CM ventilatori

Radno kolo sa zakrivljenim sečivom, visoka efikasnost sa pocinkovanim limom. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Podnožje za pričvršćivanje, sa ulaznim konusom, od čeličnog lima zaštićenog od atmosferski agensi.Šitnik od čelične šipke zaštićen od atmosferskih uticaja. Kapa od tehno-polimera. Asinhroni elektromotor može biti monofazni ili trofazni. Zaštita IP 55, prema IEC/EEC/UNEL MEC standardu.

ROOF-CM ventilatori se odlikuju visoko zakrivljenim lopaticama. Imaju veliku efikasnost radnog kola i ulaznog konusa izuzetno širokog radijusa i time garantuju veliki kapacitet. Pritisci ventilatora imaju ograničene nivoe buke. Dizajn poklopca, kvadratnog preseka, posebno daje ventilatoru prijatan estetski efekat, lako se postavlja na svakom arhitektonskom obliku garantujući optimalno hlađenje motora. Zaštitni štitnik od čelika nudi manji otpor protoku vazduha u poređenju sa uobičajenim rešetkama. Korišćen je i najbolji efekat samočišćenja. Elektromotor je proizveden u skladu sa međunarodnim standardima garantuje pouzdanost i čvrstoću, jednostavnost održavanja i zamene.

Tehnički katalog