Antieksplozivni PLATE-M ATEX ventilatori

Noseći okvir od antistatičkog plastičnog materijala ili od čeličnog lima sa ili bez aluminijumske trake oko oblasti rotacije radnog kola. Uvodna zaštitna rešetka, sa funkcijom oslonca motora, u čeličnoj šipki proizveden u skladu sa UNI EN 294 standardom. Radno kolo sa visokoefikasnim lopaticama aeroprofila od plastičnog materijala i glavčina od livene aluminijumske legure. Promenljiv ugao nagiba u mirnom položaju. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Asinhroni elektromotor trofazni ili jednofazni, zaštita IP55, klasa F, servis S1, oblik B5, konstrukcija prema IEC/EEC Otporan na eksploziju ATEX ODOBREN ZA EKSPLOZIV ATMOSFERA G ili D GRUPA II.

PLATE-M ATEX linija je dizajnirana da omogući ispravnu ekstrakciju vazduha zbog opasnosti od eksplozije i prisustva zapaljivih gasova. Ovi tipovi ventilatora koriste se u ventilaciji prostorija za baterije, petrohemijskih platformi, laboratorija. Montaža može biti na zid ili panel.

Tehnički katalog