Regulatori broja obrtaja SRE-M

Napajanje 230V-1Ph-50/60Hz
Nominalna struja:
SREM-1,5 A max 1,5
SREM-4A max 4A (min 1A)
SREM-7A max7A (min 4A)
Vremenski zaštitni osigurač. Trimer za manju brzinu.
Pilot light. Filter za radio šum (EMC). Rebra za hlađenje od aluminijuma. Plastična kutija V1. Zaštita IP42
Radna temperatura -15°C + 50°C.

Ručni regulator napona sa kontinuiranom regulacijom potenciometra. Elektronsko podešavanje trijakom faznom kontrolom, tipa zatvorene petlje.
Pogodno za jednofazne asinhrone podesive motore. Svi regulatori brzine sa triakom mogu uzrokovati, pri maloj brzini, električno brujanje u motoru. Brzina motora se ne sme smanjiti za više od 50 odsto.

Tehnički katalog