Rekuperatori toplote ECOM-90 EC

Samonoseća karoserija debljine 25 mm (42 mm mod. 500). Takozvani sendvič paneli, unutrašnja obloga od pocinkovanog čeličnog lima, prethodno premazana.

  • Čelični lim spoljna obloga RAL 9002
  • Toplotna i zvučna izolacija od nezapaljive mineralne vune
  • Veoma visoka efikasnost protivtočnog povrata toplote, aluminijum ploče izmenjivača toplote sa dodatnim zaptivačem i ugrađenim motorizovani bajpas uređaj.

    Aluminijumska posuda za odvod, opremljena sa 1/2″ M izlaz za kondenzaciju (sa strane za horizontalnu jedinicu, sa donje za
    vertikalnu jedinicu)

Linija ECOM90 EC se sastoji od 7 modela, od 300 m3/h do 5.400 m3/h. Takođe dostupan je u mnogim drugim aranžmanima i opcijama. Visoki statički pritisci omogućavaju sklapanje kanala za izvlačenje usisnog vazduha u mnogim ambijentima.

Tehnički katalog