Ventilatori za visoke temperature JP-CENTRY

Radno kolo sa zakrivljenim sečivom, visoka efikasnost sa pocinkovanim limom. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu.
Kućište od čeličnog lima zaštićeno od atmosferskih uticaja. Uvodna mreža zaštićena od atmosferskih uticaja. Asinhroni trofazni dvopolarni motor, pogodan za rad do maksimalne temperature od 40°C i 300°C za 120 minuta u slučaju opasnosti od požara. Ugrađena priključna kutija i servisni prekidač. Radno kolo je direktno spojeno na osovinu motora.

Impulsni ventilatori JP-CENTRY se koriste u prinudnoj ventilaciji parkinga, za uklanjanje najčešće zagađenja (npr. CO) i u slučaju nužde (požar). Aktiviraju se da spreče i ograniče štetu ljudima i objekata. Stvaraju put za bekstvo od toksičnog dima, sprečavajući širenje u susednim zonama.

Tehnički katalog