Ventilatori za visoke temperature JP-DUCT

Kućište od lima zaštićeno od atmosferskih uticaja. Radno kolo visoke efikasnosti od livene aluminijumske legure sa lopaticama od aeroprofila i promenljivi ugao nagiba u mirnom položaju. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu.

Asinhroni trofazni elektromotor, IP 55, tip montaže B3, konstrukcija prema IEC/EEC direktivama, pogodna i sertifikovana za kontinuirani rad do maksimuma na temperaturi od 40°C i u slučaju vanrednog požara za 200°C tokom 120 minuta ili 300°C za 120′ ili 400°C za 120′. Propeler direktno povezan sa vratilom motora. N.2 cilindrični prigušivači od pocinkovanog čeličnog lima direktno pričvršćen. Sistem pričvršćivanja na plafon. Ulazna zaštitna rešetka i izlazni deflektor (JP-DUCT/U) ili n.2 deflektori za reverzibilne (JP-DUCT/R).

Impulsni ventilatori JP-DUCT se koriste u prinudnoj ventilaciji i za uklanjanje zagađenja i u slučaju požara.

Impulsni ventilator JP-DUCT ima glavnu karakteristiku da je bez kanala, nudeći seriju prednosti kao što su:

  • izuzetna ušteda u vremenu i troškovima instalacije.
  • ušteda u tekućim troškovima, mogućnost ventilacije ili izvlačenja samo iz specifičnih oblasti gde je to efektivno potrebno.
  • Lakoća uklanjanja sa posledičnim nižim troškovima održavanja ili
    pomeranjem postrojenja.

Tehnički katalog