Ventilatori za visoke temperature ROOF-CM-HT

Radno kolo sa zakrivljenim sečivom, visoka efikasnost od pocinkovanog čelika. Balansiranje prema UNI-ISO 21940-11 standardu. Podnožje za pričvršćivanje, sa ulaznim konusom, od čeličnog lima zaštićenog od atmosferski agensi. Štitnik od čelične šipke proizveden u skladu sa UNI EN ISO 12499, zaštićen od atmosferskih uticaja. Poklopac motora od čeličnog lima zaštićen od atmosferskih uticaja. Asinhroni elektromotor trofazni, van strujanja vazduha, IP 55, izolacija kl. F, usluga S1, prema IEC/EEC/UNEL MEC.

Horizontalni ispusni krovni ventilatori ROOF-CM-HT su namenjeni za postrojenja koja zahtevaju evakuaciju požarnog dima, u okruženjima kao što su podzemni parkinzi, tržni centri, bolnice, škole, pozorišta, muzeji itd. Ova serija je dizajnirana i proizvedena prema Evropskoj direktivi EN 12101-3 za dobijanje sertifikata od strane autonomnog kvalifikovanog instituta za sertifikaciju.

ROOF-CM-HT ventilatori su pogodni za prenos čistog vazduh i dima bez prašine do maksimalne temperature od 200°C u neprekidnoj službi i u slučaju požara u vanrednim situacijama na temperaturi od 400°C 120 minuta (F400).

Tehnički katalog