Ventilatori za visoke temperature ROOF-CMV-HT

Radno kolo sa zakrivljenim sečivom, visoka efikasnost od pocinkovanog čelika. Balansiranje prema UNI ISO 21940-11 standardu. Podnožje za pričvršćivanje, sa ulaznim konusom, od čeličnog lima zaštićenog odatmosferski agensi.Štitnik od čelične šipke proizveden u skladu sa UNI EN ISO 12499 standardom, zaštićen od atmosferskih uticaja. Spoljni transporter od tehno-polimera. Poklopac motora od čeličnog lima zaštićen od atmosferskih uticaja. Asinhroni elektromotor trofazni, van strujanja vazduha, IP 55, izolacija kl. F, usluga S1, prema IEC/EEC/UNEL MEC standardu.

Vertikalni ispusni krovni ventilator ROOF-CMV-HT namenjeni su za postrojenja koja zahtevaju evakuaciju požarnog dima, u okruženjima kao što je podzemna parkirališta, tržni centri, bolnice, škole, pozorišta, muzeji. Ova serija je projektovana i proizvedena prema evropskoj direktivi EN 12101-3 za dobijanje
sertifikata od strane autonomnog kvalifikovanog instituta za sertifikaciju.

ROOF-CMV-HT ventilatori su pogodni za prenos čistog vazduha i dima bez prašine do maksimalne temperature od 60°C u neprekidnom radu u slučaju požara na temperaturi od 400°C 120 minuta (F400).

Tehnički katalog