Centrifugalni SI-BACK C ventilatori

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od čeličnog lima unazad zakrivljene. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Konstruisan u skladu sa standardom UNI EN 294. Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC/EEC (UNEL-MEC) standardom. Kod izvedbi 4–5 rotor je direktno kuplovan na osovinu motora, a kod izvedbi 1,9,12 preko remena.

SI-BACK C serija je predviđena za transport čistog i prljavog vazduha temperature od – 20 °C do 80 °C.

SI-BACK C model je konstruisan sa standardnim motorom snage od 0.75 do 30 kW, sa jednim usisom i čeličnim unazad zakrivljenim lopaticama direktno kuplovanim na motor ili na zahtev preko remenastog prenosa. Postoji mogućnost odabira orijentacije ventilatora ( levi (LG), desni (RD), razni uglovi kućišta(0,45,90,135,180,225,270,315) ). Standardna orijentacija je LG 270.

Tehnički katalog