Aksijalni Ventilatori

[page_header style=“simple“ text_color=“dark“]

[row]

[col span=“4″ span__sm=“12″]

[ux_image id=“2113″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″]

[gap]

[featured_box img=“2640″ img_width=“39″ pos=“left“]

Lorem ipsum dolor sit amet

Aksijalni plafonski ventilatori su namenjeni za velike hale gde se topao i svež vazdu koncentriše na plafonu. Aksijalni ventilatori pokreću taj vazduh na dole gde je i potreban.

[/featured_box]
[featured_box img=“2640″ img_width=“39″ pos=“left“]

Lorem ipsum dolor sit amet

CCp serija aksijalnih ventilatora namenjena je za situacije kada je neophodno obezbediti izbacivanje vazduha ili vazdušna zavesa.

[/featured_box]
[featured_box img=“2640″ img_width=“39″ pos=“left“]

Lorem ipsum dolor sit amet

Aksijalni ventilatori Ring serije su namenjeni za ventilaciju stočnih farmi, staklenika, garaža, velikih hala.

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″ divider=“0″]

Ventilatori serije PLATE se primenjuju za ventilaciju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. PLATE serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

[/col]
[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″]

Aksijalni ventilatori serije RING-SR i RING-DR su pogodni za ugradnju u zid , panel sa visokim kapacitetom .Služe za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata , poljoprivrednih farmi, staklenika, sportskih hala, trafo stanica itd.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj izvedbi i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.

[/col]
[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]

[/row]
[title style=“center“ text=“SVI AKSIJALNI VENTILATORI“]

[row]

[col span__sm=“12″]

[blog_posts style=“normal“ columns__md=“1″ cat=“78″ orderby=“rand“ show_date=“false“ excerpt=“false“ image_height=“80%“ image_width=“70″]

[/col]

[/row]