Ventilatori serije PLATE se primenjuju za ventilaciju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. PLATE serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

Aksijalni ventilatori serije RING-SR i RING-DR su pogodni za ugradnju u zid , panel sa visokim kapacitetom .Služe za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata , poljoprivrednih farmi, staklenika, sportskih hala, trafo stanica itd.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj izvedbi i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.

SVI AKSIJALNI VENTILATORI