Centrifugalni Ventilatori

[page_header style=“simple“ text_color=“dark“]

[row]

[col span=“4″ span__sm=“12″]

[ux_image id=“2507″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″]

[gap]

[featured_box img=“2640″ img_width=“39″ pos=“left“]

Lorem ipsum dolor sit amet

Centrifugalni ventilatori su idealni za industrijske pogone gde je potrebna manja količina transporta vazduha ili dima sa ograničenim pritiskom.

[/featured_box]
[featured_box img=“2640″ img_width=“39″ pos=“left“]

Lorem ipsum dolor sit amet

Centrifugalni krovni ventilatori su namenjeni za ventilaciju stambenih ili industrijskih objekata sa direktnim izduvavanjem ili preko cevnih sistema. Odlikuju se jednostavnom ugradnjom i veoma su tihog pogona

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″ divider=“0″]

Centrifugalni krovni ventilatori ROOF-CM , ROOF-CER i KAMIN služe za ventilaciju i raslađivanje stambenih i industrijskih objekata za odstranjivanje dima i neprijatnih mirisa iz hauba sa horizontalnim i vertikalnim izduvavanjem.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.

[/col]
[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″]

In-line ventilatori DIAM,TURBO,RECTA i SILENT-BOX su bukvalno konstrukcijski kombinacija cenrifugalnog i axialnog ventilatora.Prenos kinetičke energije rotora na energetski potencial vazduha se prenosi centrifugalno a ulazno odnosno izlazno strujanje vazduha se vrši axijalno (linijski).Služi za transport čistog vazduha,sa njegovom dodatnom opremom je obezbeđen njegovo lako montiranje, buka ventilatora na odnosu na druge centrifugalne ventilatore je zanemarljiva.

[/col]
[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]
[col span=“8″ span__sm=“12″]

Serija ventilatora BOX ( DC,CU,BDS,BD) je dizajnirana za izvlačenje , filtraciju odnosno održavanje vazduha u naročito takvim okolnostima gde buka ne sme da prelazi određeni nivo .( škole , bolnice , ugostiteljski objekti , kancelarije itd. ).Kolo ventilatora je sa unapred zakrivljenim lopaticama direktno ili preko remena vezan za osovinu motora,služi za transport čistog vazduha.
Ventilatori za agrasivne sredine PLASTIC služe za transport agresivnih materijala.Kućište ventilatora je izrađeno od polipropilena, polietilena odnosno od inoxa sa u katalogu naznačenim pozicijama ( po zahtevu ) , a sam motor odgovara kvalitetima koje propisuje Evropski standard (pored standardne izvedbe ove motore možemo da obezbedimo i u antieksplozivnoj izvedbi ).
Centrifugalni niskopritisni ventilatori FORWARD i SIROCCO sa unapred zakrivljenim lopaticama su konstruisani za transport čistog vazduha ili dima bez sadržaja čestica.Služe za ventilaciju i raslađivanje raznih objekata odnosno uređaja.Ovu klasu ventilatora takođe možemo obezbediti u antieksplozivnoj i za veće temperature pod raznim uglovima pozicije kućišta.
Centrifugalni visokopritisni ventilatori SI-BACK (A,B,C,D) sa unazad zakrivljenim lopaticama su konstruisani za transport čistog odnosno delimično prljavog vazduha.Služe za ventilaciju i raslađivanje raznih objekata odnosno uređaja.Ovu klasu ventilatora takođe možemo obezbediti u antieksplozivnoj izvedbi i za veće temperature pod raznim uglovima pozicije kućišta.

[/col]
[col span=“2″ span__sm=“12″]

[/col]

[/row]
[title style=“center“ text=“SVI CENTRIFUGALNI VENTILATORI“]

[row]

[col span__sm=“12″]

[blog_posts style=“normal“ columns__md=“1″ cat=“81″ orderby=“rand“ show_date=“false“ excerpt=“false“ image_height=“80%“ image_width=“70″]

[/col]

[/row]