Категорије
Uncategorized

SRE-M

Ručni regulator napona s kontinuiranom regulacijom uz potenciometar. Elektronsko podešavanje pomoću trostruke fazne kontrole, tip zatvorene petlje. Pogodno za jednofazne asinhrone motore podesive. Pažnja: svi regulatori brzine s triac-om mogu uzrokovati električni šum u motoru. Nominalna brzina motora se ne sme smanjiti za više od 50%.

Tehnički katalog: