Категорије
Uncategorized

Šta je aksijalni ventilator?

01


VENTILATORI

Å ta je Aksijalni ventilator?

Aksijalno protoÄni ventilatori imaju lopatice koje usmeravaju vazduh da se kreće paralelno do vratila, oko kojeg se okreću lopatice.

Oni guraju vazduh preko ose ventilatora, linearno, odakle potiÄe i njihov naziv aksijalni ventilatori. Ova vrsta ventilatora ima mnogo primena, od malih ventilatora za hlaÄ‘enje elektronike pa sve do velikih ventilatora korišćenih u vazduÅ¡nim tunelima.

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje vazduha

Dizajnirani su za ventilaciju industrijskih objekata, stoÄnih farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkiraliÅ¡ta. Svuda gde je neophodna relativna isporuka vazduha bez potrebe za cevnim kanalnim sistemom.

Za datu brzinu protoka, ventilator aksijalnog protoka je znatno kompaktniji od odgovarajućeg centrifugalnog ventilatora i veoma pogodno se uklapa u kanal kružnog popreÄnog preseka. StatiÄki pritisak ventilatora po stepenu je ograniÄen, obiÄno na maksimum od oko 600 Pa u projektovanoj taÄki, dok je dinamiÄki pritisak ventilatora oko 70% ukupnog pritiska.

Konstrukcija ventilatora je takva da osigurava optimalan rad sa strane iskoristivosti, buke i Ävrstoće. Kako bi se postigao optimalan rad i dobar stepen iskorišćenja potrebno je da dimenzije rotora budu manje od dimenzija ulaznog i izlaznog kanala. Broj lopatica varira u Å¡irokom rasponu ali najÄešće se koristi od 4 do 8 lopatica.

Ukupna efikasnost ventilatora je u rasponu od 65–75%.

Ventilatori aksijalnog protoka montiraju se unutar razdvojenog kanala, tako da je motor spoljaÅ¡nji u odnosu na protok gasa, i obiÄno se koriste u pojedinaÄnim sistemima za razblaživanje izduvnih gasova. Ventilator sa aksijalnim protokom je dobar izbor kao taÄkasti ventilator ili za montažu u zid ćelije bez kanala, ali ne bi trebalo da se koristi u visoko kontaminiranim tokovima vazduha ili razreÄ‘enim izduvnim sistemima.

Категорије
Uncategorized

Šta je industrijski ventilator

01


VENTILATORI

Å ta je Industrijski ventilator?

Industrijski ventilator je mehaniÄki sklop koji je sastavljen od kućiÅ¡ta, radnog kola, elektro motora i nosaÄa elektro motora. KućiÅ¡te i radno kolo ventilatora se izraÄ‘uje od ÄeliÄnog lima (za standardne uslove) , prohrona, plastike i aluminijuma (za agresivne uslove) razne debljine.

Elektro motori koje se koriste za odeđeni ventilator su standardne izvedbe i specijalne izvedbe. Stoga osnovna raspodela ventilatora po nameni su:

  • Standardni ventilatori
  • Antieksplozivni ventilatori
  • Ventilatori za visoke temperature

Po konstrukciji postoje tri osnovne grupe ventilatora :

  • Aksijalni ventilatori
  • Centrifugalni (radijalni) ventilatori
  • Linijski ventilatori

Ventilatori opšte namene naspram industrijskih ventilatora

Iako se može Äiniti da su oba tipa ventilatora ista, postoje neke znaÄajne razlike izmeÄ‘u naÄina na koji su napravljeni i naÄina na koji rade. Glavna razlika izmeÄ‘u ova dva tipa je generalno voÄ‘ena troÅ¡kovima.

Ventilatori opšte namene koriste najjeftinije materijale, komponente i dizajnirani su za stambena ili mala komercijalna tržišta. Ovi ventilatori se koriste u kućama, uređajima i malim ventilacionim sistemima.

Industrijski ventilatori su dizajnirani sa težim materijalima i komponentama da rade duže, obezbeđuju bolji protok vazduha i pritisak i ispunjavaju strožije zahteve životne sredine i ambijenta.

Karakteristike dva tipa ventilatora su sledeće i odnose se i na centrifugalne i na aksijalne ventilatore.

Materijal:

Konstrukcija i ležajevi:

Motor:

Bezbednostni faktor:

Protok vazduha:

Pritisak:

Laki lim i plastika

ObiÄni Å¡avovi i savijeni materijal

Klizni i kaišasti ležajevi sa kratkim vekom.

Za laka opterećenja, klizni ležajevi, bez servisiranja, minimalne karakteristike. Otvoreno kućište otporno na habanje.

Sporije brzine toÄka i osovine.

OgraniÄ na 3000 CMH ili manje.

Od 0.1 do 4 PSI

3.5 mm ploÄastog materijala. Konstrukcija od livenog aluminijuma i nerÄ‘ajucÌeg Äelika.

Varovi bez prekida.

KugliÄni ili valjkasti ležajevi u kućiÅ¡tima ležajeva od livenog gvožđa. Mnogo duži vek ležaja

Za kontinuirani rad, kugliÄni ležajevi, sa mogućnošću servisiranja posebnim karakteristikama, uglavnom TEFC ili EXP kućiÅ¡ta

Mnogo veće brzine toÄkova i osovine

Od 350 do preko 170,000 CMH

Od 0.05 do 100 PSI